Project    F

Een werkgroep is ingesteld om de neergaande lijn van 60 naar 20 verenigingen te doorbreken . De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van verenigingen, spelers, coaches, fysio's, scheidsrechters en internationale officials.
Zij  heeft alle aspecten van Zitvolleybal in kaart gebracht en zal door middel van diverse Projecten Zitvolleybal weer een attractieve rol laten spelen voor ieder mens met een lichamelijke beperking. Ontworpen in Nederland in 1956 en populair in meer dan 80 landen in 2022.  De onderstaande Projecten zullen tot een nieuw Handboek Zitvolleybal leiden. Geschikt voor de huidige verenigingen, de Nevobo, de Zaalvolleybalvereniging die Zitvolleybal wil starten
Wil je meedenken geef je dan op voor een werkgroepje via het contact formulier
Bij alle Projecten zullen een aantal vragen worden gesteld , waardoor het standpunt van de werkgroep  een duidelijke keuze wordt. De werkgroep heeft voor een aantal projecten  een aantal voorstellen gegeven.  Hierover dienen de subgroepjes  een definitief advies moeten voorleggen aan de gezamenlijke vergadering.
Project A   - Organisatie
Project B  -   Doel en Doelgroepen, 
Project C  -  VerenigingsRaad,
Project D  -  Promotie en clinic
Project E-    Publicatie en Communicatie
Project  F -  Kompetities en toernooien
Project  H- Opleidingen,
Project  G Financiën
Project  I -   Arbitrage,
Project  J   -  Spelregels ,

Project K   -  Stappenplan en Beleid
Project L Internationaal
Project  M-  Sport med-Comité en     Classificaties,
Project N -   Handboek Zitvolleybal
Project  O - Steun aan de Vereniging,
Project F   Kompetities  en toernooien
Kompetities en toernooien.   Het streven is om in elk geval in een kleine Regio  Zitvolleybal  te spelen.
Hiertoe zal er met veel promotie materiaal verenigingen en bedrijven worden gestimuleerd om deel te nemen aan verschillende soorten van ontmoetingen. lokale / regionale/ recreatieve toernooien.
Deze toernooivormen worden jaarlijks gespeeld en hebben een recreatief karakter en zijn bedoeld om meer bekendheid en publiciteit aan de Zitvolleybal vereniging te geven in eigen omgeving denk aan: ·
familie teams van Zaal volleybal verenigingen in eigen regio · bedrijven teams in de regio: politie , brandweer, gemeenten, pers, bedrijven
regionale- en nationale competities · regionaal/lokaal met een willekeurig team van een zaalvolleybal vereniging ·
regionaal met andere Zitvolleybal vereniging in Nevobo  competitie · nationaal met regio kampioenen Nevobo. ·
 Beker kampioenschap vrije inschrijving nog haalbaar ?   Om de Jouke de Haan Trofee.
Ontwikkel wedstrijd vormen die de nodige bekendheid gaan geven aan zitvolleybal en tevens binnen een regio meer gaan leven. Meer clinics gaan geven in revalidatie centra door een team uit de buurt, zodat een band gaat ontstaan ? Deze werkgroep gaat kijken wat de mogelijkheden zijn van diverse competities in Nederland. (ook in samenwerking met de Nevobo en de verenigingen).
Hieronder valt ook de werkgroep Spelregels Werkgroep Arbitrage Werkgroep opleidingen Internationale club-  en Nationale teams competities

 

 

Follow Us

© Copyright ZitvolleybalNederland