Project  B

Een werkgroep is ingesteld om de neergaande lijn van 60 naar 20 verenigingen te doorbreken . De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van verenigingen, spelers, coaches, fysio's, scheidsrechters en internationale officials.
De werkgroep heeft alle aspecten van Zitvolleybal in kaart gebracht en zal door middel van diverse Projecten Zitvolleybal weer een attractieve rol laten spelen voor ieder mens met een lichamelijke beperking. Ontworpen in Nederland in 1956 en populair in meer dan 80 landen. De onderstaande Projecten zullen tot een nieuw Handboek Zitvolleybal leiden. Geschikt voor de huidige verenigingen, de Nevobo, de Zaalvolleybalvereniging die Zitvolleybal wil starten
Wil je meedenken geef je dan op voor een werkgroepje via het contact formulier
Bij alle Projecten zullen een aantal vragen worden gesteld , waardoor het standpunt van de werkgroep  een duidelijke keuze wordt.
Project AOrganisatie, 
Project E-    Publicatie en Communicatie
Project  I -   Arbitrage,
Project  M-  Sport med-Comité en                                        Classificaties,
Project B-   Doel en Doelgroepen, 
Project  F-  Kompetities en toernooien
Project  J   -  Spelregels ,
Project N -   Handboek Zitvolleybal
Project C  -  VerenigingsRaad,
Project  G Financiën
Project K   -  Stappenplan en Beleid ,  
Project  O - Steun aan de Vereniging,
Project DPromotie en clinics
Project  H- Opleidingen, 
Project L Internationaal
Vragen over Doel en doelgroepen:
1. Vind je dat Zitvolleybal een bepaald doel heeft  ?  Zo niet, wat is jouw Doel voor Zitvolleybal ?
2.Zitvolleybal moet zich richten  op  een mix van de hier genoemde 3 groepen  of alleen  op een uitgesproken groep ?
3. Moet zitvolleybal net als andere sporten met een classificatie systeem gaan werken ?
4. Als we met 3 doelgroepen gaan spelen , zijn deze duidelijk gedefinieerd  ?
5. Vind je dat er een meer landelijk beleid door het NOC*NSF opgepakt moet worden om al die Sportverlaters te motiveren actief te blijven ?
6. Vind je dat het ministerie niet alleen geld beschikbaar moet stellen , maar vooral haar keten in de gezondheids lijn moet sturen op doorverwijzing naar de sport
Project  B  Doel en Doel groepen
Het doel van Zitvolleybal
Het doel van Zitvolleybal is een ieder mens met een lichamelijke beperking een Sport aan te bieden om plezier , kompetitie , conditie en mentale kracht op te doen zodat een maatschappelijke en sociale gelijke rol in de maatschappij wordt verkregen “ Hiermee wordt voldaan aan het VN Handvest regel 30   "het recht op lichaamsbeweging  en Sport door mensen met een handicap " . Dit recht is door het ministerie van VWS bij de Nationale Sportbonden belegt. Het gaat bij Zitvolleybal om sporters met aangeboren of verworven handicap en die met een traumatische oorzaak. voor het werven van deze mensen kunnen wij in drie doel-groepen  beleid ontwikkelen.    De Doelgroepen :

Doelgroep 1

VN-handvest 46 de mensenrechten van deelname aan lichaamsbeweging en sport op grond van artikel 30 van het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap... in het kader van de interpretatie van het VN-verdrag definieerde artikel 1 mensen met een handicap als: "Personen met een handicap omvatten personen met langdurige fysieke, mentale, intellectuele of zintuiglijke beperkingen die in interactie met verschillende barrières hun volledige en effectieve deelname aan de samenleving op voet van gelijkheid met anderen kunnen belemmeren"... Het gaat niet alleen om de aandoening, het gaat om de beperking en hoe deze omgaat met activiteiten en deelname aan het leven /de samenleving Het gaat om de grote groep met een aangeboren of verworven handicap, daarnaast om de groep met een traumatisch verkregen handicap. we are 15% + jaarlijks 100.000 Sport verlaters
15% van de bevolking is gehandicapt. Hebt u enig idee hoe groot onze markt is in Nederland ca 2.400.000. Jaarlijks komen er in ons land 100.000 bij die stoppen met sport en niet opgevangen worden door de georganiseerde sport. Hier ligt een markt van 2.500.000 mensen die aan sport zouden kunnen en moeten doen. Noch bij de verantwoordelijke Instanties en noch bij de Bonden is er een adequaat Sport beleid ontwikkeld om de gehandicapte medemens aan het bewegen te krijgen en vooral de sport verlaters aan het sporten te houden. Jaarlijks stoppen 100.000 landgenoten met sporten en we laten ze gewoon vallen. Er zijn enkele metingen gedaan, maar de conclusies werden onbegrijpelijk niet opgepakt. Het ministerie van Economische Zaken kwam begin dit jaar met een sport advies dat de sportende Nederlander een economische meer waarde had van 2,5% en een sportende gehandicapte zelfs een meerwaarde van 4,5 %. Ministerie VWS met "Sport inclusief" en met “ Sport is een levensbehoefte “ stimuleert de Sport Bonden. Het Ministerie kan de Zorg sector oproepen om meer te verwijzen en de Bonden wijzen op hun rol om door te verwijzen. “ We zijn geen concurrenten in de Sport maar staan gezamenlijk voor het Doel om elk mens de mogelijkheid te bieden in beweging te komen en te blijven “ . Een landelijk ondersteund beleid van de politiek , het NOC*NSF en Nevobo is hierbij onontbeerlijk Hierbij kan een „3-Sporen Beleid“ worden ontwikkeld. Zie document Nationmaal- Internationaal
Waar vinden wij onze toekomstige sporters doelgroep 1 :
Revalidatie Centra, revalidatie artsen, bewegingsagogen, In de 1ste en 2de lijn van de zorg , patientenorganisaties, buurt coaches, Jaarlijkse lijst Sport-verlaters bij NOC*NSF aangesloten Bonden, incl. alle Zaal volleybal verenigingen via Exit gesprekken en vooral in de keten van de  gezondheids zorg

Doelgroep 2

 In deze doelgroep vinden wij de meer dan 100.000 sporters die jaarlijks om wat voor reden dan ook de Sport verlaten. Het NOC*NSF publiceert jaarlijks een lijst met “ verlaters“ . Zinvol zou zijn deze lijst te filteren op een reden die de oorzaak aangeeft. De Nevobo kan het NOC*NSF verzoeken inzage in de gefilterde lijst die voor Zitvolleybal interessant kan zijn (bijvoorbeeld die van de Teamsporten) De Nevobo doet zelf jaarlijks een Exit- onderzoek naar de verlaters bij de Nevobo.met medewerking van alle Zaalvolleybal verenigingen.
Waar vinden wij toekomstige Zitvolleybalsporters van doelgroep 2 :
 Lijst Sport verlaters van NOC*NSF en die van de Nevobo en de overige landelijke Sportbonden.Vooral alle Landelijke Bonden moeten een meer actieve rol spelen bij leden die om fysieke reden stoppen met sporten. Zij moeten een doorverwijs rol oppakken. De Nevobo communiceert met de overige Bonden en vragen om verwijzing naar Zitvolleybal als alternatieve sport
Op advies van het ministerie van VWS en het NOC*NSF zouden alle nationale Bonden hier een actief beleid in moeten ontwikkelen. Er is geld beschikbaar.

Doel groep 3

Deze groep noemen wij “ de Aanhakers“ en “ de iedereen is welkom Sport “ Onder deze groep verstaan wij: familie en vrienden van doelgroep 1 alsmede Zaalvolleyballers die Zitvolleybal een leuk en pittig Sportje vinden. Mensen die graag een teamsport willen beoefenen, maar bang zijn voor een sportblessure. Sporters die zich elders buitengesloten voelen . Volleyballers binnen de Zaal Volleybal verenigingen (al dan niet tijdelijk met blessure) Iedereen die net als de hele Wereld Zitvolleybal de meest populaire sport vindt. Zitvolleybal heeft een open samenleving cultuur. Samen leven samen sporten.
Waar vinden wij toekomstige sporters van doelgroep 3
Door veel gerichte publiciteit via Social media, week- en buurtbladen, buurt coaches en fysio’s. Maak daarbij kenbaar wat het Zitvolleybal biedt. Zo kunnen wij ze vinden.   Zitvolleybal is als sport de smeltkroes van onze samenleving Uit een proefschrift van een student op de Universiteit van Utrecht met de stelling “ wat is de beste sport voor gehandicapten “   kwam duidelijk Zitvolleybal op de eerste plaats !
 

Follow Us

© Copyright ZitvolleybalNederland