Internationaal  1980

24-26 Mei, 1980 Isselburg (Duitsland) Trainings weekend voor het Nationaal Zitvolleybal team met de deelemende landen van : Noorwegen, Duitsland, Zweden en Nederland. Dit tournooi is op verzoek van de Duitsers georganiseerd, in aansluiting op het toernooi 1979 te Haarlem,  teneinde de andere landen meer ervaring te laten op doen met Zit volleybal. Vooral de komende Olympiade in Arnhem is een stimulans om meer wedstrijd ervaring en volleybal training op te doen. Nederland speelt de volgende wedstrijden: Nederland-Noorwegen 3-0, Nederland-Duitsland 3-1,  Nederland-Zweden 3-0
 

Nationaal 1980

Nationale Kompetitie. In de nationale kompetitie maakte ISV Hengelo de verwachtingen waar en wint de Nationale titel. Voor de Tubanten een tegenvaller.
3 spelers van Tubanten waren geslaagd voor het diploma Volleybal-trainer A van de NeVoBo.
 

  1980 Juni 21 – Juli 5,  Arnhem (NED)

Arnhem,   de  " 6e Olympiade voor gehandicapten sport".

Voor het eerst staat Zit Volleybal officieel op het Paralympische programma. De volleyballers worden ingedeeld volgens de internationale medische reglementen van de ISOD. Als gevolg van een besluit van het Nederlandse parlement is het Zuid-Afrika niet toegestaan om deel te nemen aan de Spelen . In totaal deden 2500 atleten uit 42 landen mee aan de Olympiade in de periode van 21 juni tot 5 juli 1980. Deze Spelen waren zo bijzonder, omdat voor het eerst 5 gehandicapte categorieën Cerebral Palsy -Blinden- Geamputeerden - Les Autres - en Paralysed atleten samen deelnemen aan één evenement. Het gaf ook extra organisatorische problemen omdat geen geïntegreerde programma's zijn toegestaan. Voor elke categorie moeten alle evenementen afzonderlijk worden georganiseerd. De Team sporten Rolstoel basketbal en Volleybal waren ook verschillend. Rolstoel basketbal gespeeld met alleen verlamde atleten en Volleybal met geïntegreerde andere handicaps, waarvan de meeste wel geamputeerden. Er zijn 984 gouden medailles te verdienen bij liefst 697 verschillende sport onderdelen. De medische keuringen van de Zit volleyballers zorgt voor veel problemen. Verschillende spelers worden gediskwalificeerd om deel te nemen aan de Spelen, door de internationale keurings artsen. De verrassing was dat Egypte meedeed aan de Spelen met één team dat zowel aan het Staand als aan het Zit Volleybal deelnam.
Aan het Zit Volleybal toernooi namen 7 landen deel.  De eindstand  van het toernooi was:: 1  Nederland,  2  Zweden, 3  Joegoslavie,    4  Finland, 5  Noorwegen,   6  Egypte,  7  Luxemburg

 

Nederland  tegen Joegoslavie   en wint in de pool  met 3-0.                                                                                          het eerste Olym[pische GOUD is binnen
 
In de pool A is Nederland ingedeeld met Noorwegen en Joegoslavië en wint de dubbele competitie alle wedstrijden met  3-0 . In de halve finale wordt  Finland met 3-1 verslagen . In een kleine 50 minuten wint Nederland in de finale van Zweden met 3-0 .   Het talrijke publiek stond massaal achter Oranje . Setstanden 15-11, 15-8, 15-9.
Achter: Ari ’t Hart (Coach) Huub Steegen, Jaap Geertsema, Sjef van Drongelen (ass. Coach) . Midden: Pierre Smeets, Willem Weijenberg, Herman Berenschot, Hennie Schulenberg, Johan Reekers en Henk Dost.
Voor liggend: Gerard Kroon, John Hilgeholt en Stef de Wit.  In de selectie zaten ook de spelers:   Mathieu Eggen,  Herman Bereschot,   en Pierre Smeets.
klik op de foto , hieronder, voor groter exemplaar
Aan het  “ Staand”  Volleybal programma  hebben  5 landen  ingeschreven.
foto: Duitsland tegen Egypte

Egypte trok na één wedstrijd het Staande team terug uit het Staand Volleybal toernooi, mede omdat het organisatorisch niet ging om met één team zowel Staand als Zitvolleybal in het programma mee te doen. . De eindstand van het "Staande" toernooi was:   1. Israël, 2  Polen, 3  Duitsland, 4  Engeland

Bijzondere bijeenkomst

Op uitnodiging van  Pieter Joon (NED) hebben de  vertegenwoordigers van de deelnemende Volleybal landen een bijeenkomst tijdens de Spelen.
Een groep samengesteld met: de heren I. Barlund (SWE),  H. Haep (GER),  K. Aga (NOR),  R. Vute (YUG) ,vertegenwoordigers van Finland en Luxemburg en  Pieter  Joon (NED) werd de toekomst van het internationale volleybal voor gehandicapten besproken.  De heer dr. H. Natvig (NOR), mede uitgenodigd,  is de verantwoordelijke ISOD keurings arts. Hij zal de internationale classificatie en geschiktheid van de spelers moet vaststellen. De  7  pionier landen zijn de deelnemers aan de Olympiade in Arnhem (NED).  ISOD wordt het internationale bestuursorgaan.   In de 6 andere landen worden diverse verschillenden  bal spelen genaamd Faust-, Sitz- en Netzbal. Alle balspelen met verschillende regels .In Nederland wordt Zit Volleybal gespeeld met Volleybal regels. Joon overtuigt de aanwezige landen, dat een ontwikkeling van het spel alleen een kans heeft als we allemaal het zelfde spel gaan spelen met dezelfde regels. Na uitvoerige discussie besluiten de landen om het Nederlandse Zitvolleybal , met de regels zoals die in Nederland zijn vastgesteld , in hun eigen land te gaan spelen.
Er wordt een akkoord bereikt om volgend jaar een internationaal comité te formaliseren  welke  de activiteiten  en de regels kan voordragen om het  Zit Volleybal  permanent  in andere landen te ontwikkelen en te gaan spelen.   Duitsland bood aan om in 1981 het volgende internationale  Zitvolleybal toernooi  te organiseren. Hier kan dan formeel een Internationaal Volleybal Comité worden gekozen.   Joon wordt verzocht alles voor te bereiden en dit de deelnemende landen toe te zenden, zodat in 1981 een definitief een besluit kan worden genomen om een Internationale comité  op te richten en Internationale Kampioenschappen  kunnen worden georganiseerd..
Classificatieproblemen worden besproken met de aanwezige vertegenwoordigers . Een classificatiesysteem voor Staand Volleybal is ontwikkeld in Groot-Brittannië, door de heer Len Softley, en aangenomen door de International Sports Organisation for Disabled (ISOD). De  ZitVolleybal spelende landen verklaarden dat zij slechts willen spelen met alleen een "minimale handicap" en geen verdere classificatie of puntensysteem gebonden aan de spelers. . De ISOD heeft een classificatiesysteem op basis van amputatie. Andere handicaps die aan de internationale competitie meedoen, moeten vergelijkbaar zijn met een amputatie. Dit zorgt voor veel problemen bij de ISOD keuringsartsen in Volleybal.  Deze hebben me de verschillende aandoeningen afwijkende oordelen, waardoor vaak spelers onterecht worden uitgekeurd
 Tijdens de Spelen van Arnhem , had Pieter Joon (NED) verschillende ontmoetingen met de ISOD-artsen.
Zijn wens was een "minimale handicap" per Sport op basis van een "functionele  keuring  per Sport "  Wat is zijn handicap precies in de beoefende Sport ,  gebaseerd  op wat een speler wel of niet kan.  Hij/zij moet een handicap hebben in de beoefende sport.  Geen handicaps gaan vergelijken en in een hokje duwen.
foto: dr Harald Natvig  en Pieter Joon bespreken de medische classificaties
Zitvolleybal moet haar eigen "handicap classificatie " hebben anders dan b.v. atletiek of zwemmen. Je kunt de "minimale handicap"  niet generaliseren. Deze is anders voor Volleybal dan voor tafeltennis of atletiek bijvoorbeeld.  De deelnemende landen in een specifieke sport moeten zelfeen beslissende stem daarover hebben en niet de "medische commissie" van ISOD.  Bovendien is Joon sterk tegen een punten classificatie in team sport  Hij is voorstander van een sport gerichte classificatie
De internationale classificatie

September 6, 1980  Tilburg

Eén van de oudste Zitvolleybal clubs "Tilburg" viert haar jubileum met een Internationaal tournooi.

Paralympic Games

Follow Us

© Copyright 65 jaar Zitvolleybal