Vandaag  GEZOND   morgen lid van onze BOND

Doelstelling van De Denktank ,  een publicatie via de website en via de FB pagina  Paravolley/reunie

De belangrijkste doelstelling is het in kaart brengen van de ontwikkeling van het Zitvolleybal  en het stimuleren van zitvolleybal in de breedste zin van het woord,  zowel Nationaal als Internationaal.  Het gaat hierbij om alle aspecten in het zitvolleybal te belichten. Hierbij zullen velen betrokken worden . De Nevobo, de verenigingen, de spelers, coaches, scheidsrechters en bestuursleden. 
De oude Stelling: Vandaag gezond morgen lid van onze Bond (Nebas/Nsg) bestaat niet meer.  Ben je Volleyballer dan kun je bij de Nevobo blijven om te Zitvolleyballen.
 
Wij  nodigen  je  graag uit om jouw kennis en informatie met ons te delen en vrijwillig bij te dragen aan een goede publiciteit van Zitvolleybal
Wie zijn de Denktank. 
(l naar r)  Pieter Joon,  Jouke de Haan en Henk Dost.  Samen 154 jaar Zitvolleybal ervaring. 
De leden van de Denktank en mede-denkers  zijn allemaal vrijwilligers. Allen doen doen dit zonder kosten vergoedingen. Het is met enthousiasme voor een geweldige Sport die wij allen hebben beleefd :  Zitvolleybal 
Wij zoeken velen die betrokken zijn (geweest) bij Zitvolleybal om zicht te melden om ons te ondersteunen de geschiedenis zo compleet mogelijk in  Beeld te krijgen.   Meld je aan per mail.


65 jaar zit Volleybal

40 jaar Internationaal Zit Volleybal
Op verzoek van de wereld organisatie World ParaVolley kwam de historicus Kwok Ng op visite bij  Joon thuis. Hij wilde alles weten vanaf het begin van Zit Volleybal, het verschil met Sit- en Faustbal, en hoe het Zit Volleybal zich heeft ontwikkeld van een Nederlandse sport tot een wereld wijd beoefende en zo populaire Sport  Dat werd niet alleen graven in  zijn archiefdozen, maar vooral  diep in  zijn geheugen.
Bij het achterhalen en verzamelen van veel gegevens en foto's werd langzaam de periode van 1980 tot 2020 op papier gezet en aan Kwok Ng aangeleverd.  World ParaVolley heeft het  eind 2020 ,  een Jubileum Magazine uitgebracht, waarna later een volledig Historisch Boek geschreven door Kwok Ng zal verschijnen.
65 jaar Zit Volleybal in Nederland  1956 - 2021
Nadat die hele 40 jaar internationaal in kaart was gebracht realiseerde Pieter Joon, dat wij  in Nederland in 2021 al 65 jaar Zitvolleybal spelen. Bovendien dat hijzelf  al vanaf 1961 bij deze sport betrokken is geraakt. Nu al veel historisch materiaal ( in Engels) op de plank lag, wilde hij het graag herschrijven maar dan vooral gericht op de historie in Nederland. Teneinde het historisch overzicht voor een ieder makkelijk toegankelijk te maken, besloot hij te beginnen met deze website.
Met dank aan
Bijzondere dank gaat uit naar Tammo van der Scheer (geboren 1932)  als  de ontwerper van ons Spel. Hij heeft veel historisch materiaal nog kunnen aanleveren en vooral hoe  de start in 1956 is begonnen.  Met dit materiaal besloten Jouke de Haan, Henk Dost en Pieter Joon bijéén te komen met één doel hoe kunnen  wij meer materiaal verzamelen en publiceren.  Denktank ontstond in juli 2019.
Velen hebben sindsdien onnoemelijk veel materiaal aangedragen, waardoor al een goed beeld kon worden verkregen.  Zij allen reikten ons naast veel informatie, vooral prachtige foto's en verhalen aan.  Bij het in beeld brengen van 65 jaar Zitvolleybal hebben wij  enthousiaste verhalen  ontvangen.  Deze zullen in kaart worden gebracht en kunnen velen wellicht stimuleren  om de stap naar Zitvolleybal te zetten en te genieten van deze Sport.
Wij hopen samen met  oud speelsters/spelers, scheidsrechters, trainers en (oud) bestuursleden nog veel  aan deze website te kunnen toevoegen.  Neem vooral contact op om iets aan te leveren of te corrigeren. Zodat wij uiteindelijk een volledig Beeld van de geschiedenis  , met al onze ervaringen en sportplezier,  kunnen aanbieden  aan allen die het willen lezen.
Jouke de Haan, Henk Dost en Pieter Joon.

Links

Home
Contact

Follow Us

Pieter Joon

© Copyright 65 jaar Zitvolleybal