Internationale

Bestuursleden

functionarissen

Vanaf 1980 heeft Nederland getracht het zit volleybal internationaal te ontwikkelen.  Niet alleen op technisch vlak, het was in de gehandicapten sport internmationaal een totaal nieuwe sport, maar ook bestuurlijk wilde Nederland een grip hebben en houden op de ontwikkeling en implementatie van de sport in de  sterk verdeelde Internationale Bonden.
Dankzij een  ééndrachtige visie  heeft het zitvolleybal een prachtige ontwikkeling gehad wereldwijd. Hierbij hebben vele Nederlanders hun steentje bijgedragen en onze visie vastgehouden.  Hieronder  de Nederlanders die hierbij Internationaal  een rol hebben vervuld ( in alfabetische volgorde)

Naam

Bos, Irma
Brouwers, Gerard
Haan de ,  Jouke
Harmsen, Paul
Hart 't, Arie
Herrebrugh, Lex
Joon, Pieter
Loo van der , Henk
Mateboer, Wim
Meulenkamp, Martijn
Poiesz, Maria
Savelkoul, Eugene
Scholtens, M-Th.
Stinissen, Elvira

periode

2013 tot???
2000 - 2010
1993 tot heden
2017 tot heden
1981-1982
1998  -  2006
1980  - 2001
1996 tot 1998
1990 tot 1996
2006 - 2008
2000 -
1993 tot  --
1993  -  2013
2012-2020

functie

ECVD secretaris
ECVD/ WOVD Techn. Officer Sport Departmant
ECVD,  Bondstrainer diverse landen  en Internationaal opleider WOVD/ WPV
WOVD/ECVD / ParaVolley Europe- Vice President
WOVD sectie trainers
WOVD  Secr General,  Juridical Comm WorldParavolley
WOVD President , member  ISMGF/ ISOD/ICC/IFSD/IPC  Techn. Committee
WOVD Secr. General, referee
WOVD  Secr. General
ECVD webmaster
WOVD atleten commissie
ECVD Voorzitter enTechn Officer
ECVD Secretaris
member, Vice-chair IPC atleten comité,   NOC*NSF  atleten commissie
 
Internationale Zitvolleybal scheidsrechters en officials (alfabetische volgorde)
Broekema, Gerard
Donkersloot, Doris
Groot de, Cees
Haan de, Gert-Jan
Holman, dr
Klein, Frits
Kronenberg, Hans
Loo vd, Henk
Meulenkamp, Martijn
Meijer, Benno
M. Rutte
Reinhart, Henk
Schipper, Eddy
Spenkelink, Jan
Thiescheffer, Albert
Uildriks, Jaap
Viergever, Wijnand
Voeten , Hetty
referee
referee
referee
referee
WOVD classifier 1992 - 1995
referee, WOVD webmaster, member WOVD Sports Department
referee
referee ,  WOVD SG
referee
referee    2013 .....
WPV classifier
referee 1980 tot  1994
referee, T.O.,  WPV jury,  WPV Beach group
referee
1984 Paralympic WOVD T.O.
referee 1980 tot ......
referee
WOVD classifier, Fysiotherapeute van Nationale teams
1963 Technische commissie zit Volleybal
Door de grote toestroom van zit volleybal clubs besloten de verenigingen om een technische commissie Zit Volleybal te benoemen. Deze commissie moest  voor de landelijke competitie reglementen ontwikkelen , scheidsrechters aanstellenen opleidingen verzorgen.
In det 1ste commissie zaten; Jaap Ubels en Piet Bos
1970 Het hoofdbestuur van de NIS besloot om alle technische commissies onder dezelfde reglementen te laten functioneren en ze tot NIS commissies te benoemen.
Hieronder de bestuursleden van de Landelijke e commissie Zitvolleybal  in de loop der jaren  (alfabetisch)

A -F

Assenberg, F.
Aussums, J
Beek van R.
Bos, P
Bijl, J
Dost, H

G-L

Haan, de J.
Harmsen, P
Joon, P

M-R

Obbes, M.
Rekers, B

S-Z

Ubels, J
Verbeek, A
Viergever, W.
Westendorp, A
Wisse, M

Follow Us

© Copyright ZitvolleybalNederland