Project L

In de Project  groep Internationaal zal alles dat raakvlakken heeft met een  internationale participatie onder de vlag van de Wereldbond moeten worden vastgelegd en in structuur geplaatst
· de nationale teams · de bondscoaches · de begeleiding fysio’s en managers · scheidsrechters cq officials · internationale vergaderingen · trainingen · reis en verblijf regelingen
Deze werkgroep  neemt  alle contacten met WPV en PVE en IPC onder de loep en benoemt  alle internationale zaken. Wie gaat als afgevaardigde van Nederland naar de General Assembly en vertegenwoordigt daar de Nederlandse belangen.
International Classification is een Sportregel binnen de Zitvolleybal regels en geen  geen medische regel
 
Aan de spelregels voor Zitvolleybal is Internationaal een Regel toegevoegd welke Zitvolleyballers Internationaal worden toegelaten. Deze regel wordt geadviseerd door het Sport Department en Medisch Department gezamelijk, waarna deze door het Bestuur en de AV van Lidlanden wordt vastgesteld .
 Het MD verzorgt alle opleidingen tot Internationaal Zitvolleybal classifiers. en de controle op doping. Alleen de door WPV opgeleide classifiers kunnen Zitvolleybalspelers toetsen aan het vastgelegde WPV Beleid. Alleen een door het SD/MD voorgestelde Regelwijziging (incl classificatie) kan door de GA worden geaccepteerd en aangenomen.
Hiermee geef je duidelijk aan dat een Player Profile (classificatie Yes or NO) voldoet aan de Sportregel (sport technisch) en niet alleen door artsen kan worden bepaald .
Zie document International Minimal Handicap Sitting Volleyball.
  
WPV is een Internationale Sportorganisatie
 
WPV is Internationaal verantwoordelijk voor de ontwikkeling, beleid, classificatie, en internationale competies voor Zitvolleybal. Zij bepaalt de Regels van het Spel en niemand anders. Het toelaten tot de sport is een Bestuurlijke keuze en geen Medische. WPV volgt hierbij het VN handvest over recht op sport en stimuleert Lid-landen met een Beleid om Sportverlaters , door blessure, op te vangen. Deze toelating “ Players Profile” is een onderdeel van de Zitvolleybal spelregels. De spelregels en opleidingen zijn ondergebracht bij het Sport Department en bij Medical Department. . Het MD heeft nauwe contacten met het Sport Department. Regelwijzigingen worden door het SD aangeboden. WPV ondersteunt nationale ontwikkelings programma’s. Hierbij zou WPV ook de hier genoemde Doelgroepen in de Nationale programma’s moeten opnemen.
 
EPV is een Europese Continentale Federatie van WPV
De Europese Bond kan voor bepaalde tournooien geen Players profile (classificatie) toepassen. 
 
IPC is een Internationale Top Sport “Event “ genaamd “ Paralympics “
 
IPC richt zich op het organiseren van de Paralympics. Zij geeft een platform aan de populaire Internationale TOP-Sports Events for Disableds
Hiertoe nodigt zij de beste Teamsporten en de beste Individuele Top sporters uit om deel te nemen in een Paralympisch programma.. IPC kan naar eigen keuze top prestaties in individuele sporten uitnodigen, hierbii kan worden voorkomen dat oneindig veel  klassen in een sport het aanzien van Top-Sport   wordt geschaad.
IPC kan Internationale Federaties ondersteunen in ontwikkelings trajecten.
 
IPC kan juridisch geen eisen stellen aan de Internationale Sport Federaties omtrent Sportregels (dus classificaties). De technische uitvoering (incl classificatie) van de door het IPC uitgenodigde Sport of onderdelen daarvan blijft in handen van de betreffende Internationale Federatie.
 
ICPSF is een Internaional Confederation of Para Sportfederations.
 
ICPSF kan een belangrijke rol spelen voor de ontwikkeling van de sport met een beperking wereld wijd. Een gezamenlijk beleid kan de maatschappelijke ontwikkelingen beter opvangen , sturen en organiseren dan elke Federatie afzonderlijk.
Bovendien kan een duidelijker standpunt ingenomen worden met betrekking tot relatie met het IPC.
Hier met name gewezen op de huidige geeiste classificatie-code van IPC richting WPV, Wheelchair Basketball en Wheelchair Tennis.
 
FIVB--WPV-- Nevobo
De Nevobo kan haar invloed uitoefenen binnen de FIVB samen met andere Nationale Federaties die Zitvolleybal in hun programma hebben zowel in Europa als binnen andere Continenten.
Hierbij kan Nederland het door haar ontwikkelde 3-Sporen beleid Internationaal introdiceren.

 
1. Nationale Teams
De samenstelling van de nationale teams is afhankelijk van de internationaal vastgestelde criteria , “de minimale handicap “ Beter genaamd “Players Profile” . Een Nederlandse sport/revalidatie arts en een fysio zouden voor deze toetsing moeten zijn opgeleid en betrokken. Het is triest om spelers/speelsters in het nationaal team op te nemen en te laten spelen, met de onzekere factoor dat op een Internationaal toernooi deze door een willekeurige andere “classifier” wordt uitgekeurd. Hier moet Nederland i.c. de Nevobo duidelijk stelling nemen en vooral haar Visie uitspreken. Er is in Nederland sedert 1980 veel ervaring opgedaan met betrekking tot een functionele Zitvolleybal keuring. De Nederlandse visie hierop is internationaal goed aangeslagen en maakte de sport Uniek en populair. De toenemende medische invloed bij IPC , zonder enige specifieke sportkennis, heeft geleid tot een voor iedere Sport geldende algemene minimale handicap. Een volslagen misser voor de team sporten.
a) IPC is een Event organisator van de Paralympic Games. IPC is GEEN Sportbond en heeft geen sporttechnische kennis en geen sportregels bevoegdheden. Zij zou zich moeten richten op de Organisatie van de Spelen en de Sporttechnische kant “regels en classificatie” moeten laten waar het hoort “Bij de Internationale Sport Federaties.
b) WPV moet haar eigen “minimale handicap “ laten vaststellen door de Lid-landen , welke een vereiste is voor alle internationale WPV Kompetities en opnemen in de Spelregels, . Nederland moet zich hierover nadrukkelijke uitspreken ook bij de WPV. De minimum Handicap zou moeten verenderen in “ Plyers profile“ Het behoren tot een medische hadicap groep valt bij vele sporters niet in goede aarde.
c) Nederland moet internationale Zitvolleybal classifiers opleiden, welke gebaseerd zijn op de filosofie van de sport en gericht op een functionele beperking .
d) De Nevobo  moet een Bestuurslid voordragen voor het WPV Bestuur, zodat de filosofie van het Zitvolleybal Internationaal kan worden gewaarborgd.
e) Door Hoofd Bestuur dient het selectie beleid kenbaar worden gemaakt hoe de selectie voor de Nationale teams wordt gevormd en vastgesteld. Alleen uit de Zitvolleybal teams of mede uit alle Zaalvolleybal verenigingen ?
f) Positie en Taken van Bondstrainers ??
g) opleiding classifiers ??

  

 

Follow Us

© Copyright ZitvolleybalNederland