Project D

Zitvolleybal    Project D

Een werkgroep is ingesteld om de neergaande lijn van 60 naar 20 verenigingen te doorbreken . De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van verenigingen, spelers, coaches, fysio's, scheidsrechters en internationale officials.
Zij  heeft alle aspecten van Zitvolleybal in kaart gebracht en zal door middel van diverse Projecten Zitvolleybal weer een attractieve rol laten spelen voor ieder mens met een lichamelijke beperking. Ontworpen in Nederland in 1956 en populair in meer dan 80 landen in 2022.  De onderstaande Projecten zullen tot een nieuw Handboek Zitvolleybal leiden. Geschikt voor de huidige verenigingen, de Nevobo, de Zaalvolleybalvereniging die Zitvolleybal wil starten
Wil je meedenken geef je dan op voor een werkgroepje via het contact formulier

De Projecten:

Bij alle Projecten zullen een aantal vragen worden gesteld , waardoor het standpunt van de werkgroep  een duidelijke keuze wordt. De werkgroep heeft voor een aantal projecten  een aantal voorstellen gegeven.  Hierover dienen de subgroepjes  een definitief advies moeten voorleggen aan de gezamenlijke vergadering.

 Clinics  moeten doel gericht worden gehouden

 Deze werkgroep gaat proberen een groep van trainers, oud trainers, spelers en oud spelers te realiseren om clinics te geven binnen Nederland. I.s.m.  ZaalVolleybal verenigingen van de Nevobo en  andere organisaties . Hiervoor zijn veel ondersteunende artikelen nodig , zoals  Banners, Spandoeken, flyers of brochures
De clinic moet duidelijk doelgericht zijn
De clinics in het verleden door de Nevobo gerealiseerd hebben 0% effect gehad. De reden is duidelijk.  Alle groepen waren zinvol, maar bepaal wat je met die doelgroep wilt  bereiken  vooraf !      De Nazorg bepaalt of je rendement krijgt
School clinic:  Hier probeer je hopelijk de familie of kennissen van de leerling, via folder materiaal en het enthousiasme van de leerling te bereiken. Dus veel promotie materiaal  meegeven.
Passend-onderwijs:
Dit vergt lange voorbereiding en een lange nazorg. Kijk eens hierbij hoe de NBB Rolstoel basketbal voor jeugdige kinderen dat heeft georganiseerd.
Revalidatie centrum;  Hier  ook duidelijke en voor de langere termijn afspraken maken en veel promotie materiaal uitreiken.   Heel Belangrijk vertegenwoordigers van Zaalvolleybal verenigingen moeten aanwezig zijn en sporters aanmoedigen bij hun te komen spelen !!!!!!!
ZaalVolleybal vereniging  : Sport verlater.  Volleybal verlaters (door blessure)  worden door hun oude vereniging uitgenodigd naar een clinic te komen. De Nevobo dient hier nadrukkelijk  alle zaalvolleybal verenigingen actief hierbij te betrekken.
Promotie clinic; Clinics kunnen worden op verzoek  worden gegeven.
MATERIAAL
Met clinics wil je een doel bereiken. Het gesproken woord bij een clinic gericht op je doelgroep is belangrijk maar bovenal het strooi materiaal.
-  flyer :  Wat is Zitvolleybal en wie kan er mee doen
- Wat geven we mee of laten we achter als informatie

 

Follow Us

© Copyright ZitvolleybalNederland