De Nederlandse Fondsen

De Nederlandse Fondsen
Het Nationaal Fonds Sport Gehandicapten (NFSG) thans genaamd  Fonds Gehandicaptensport is opgericht 4 april 1975.
De Stichting Samenwerking Dagbladen (SSD) organiseerde een landelijke puzzel aktie voor een bijdrage van de Nederlandse gehandicapten ploeg naar Toronto 1976. De opbrengst van deze puzzel aktie was fl 2.500.000,--  , zodat besloten werd het resterende bedrag beschikbaar te stellen voor het structureel financieren van de gehandicaptensport.  Het werd beschikbaar voor  een nieuw Nationaal Fonds .  Dit Fonds organiseert sedert dien jaarlijks een collectweek.  De beschikbare geleden komen ten goede van de Sportbonden en sportverenigingen met gehandicapten sport of evenementen. Het Nationaal Fonds heeft een enorme financiele bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de sport, de verenigingen, de bonden,materiaal en accommodaties.
Pieter Joon werd bestuurslid van het NFSG (1980 - 1986) .  Over het algemeen was de financiële positie van de Internationale Sport Federaties zeer zwak.  De structurele inkomen waren de lidmaatschapsgelden.  En via fondsenwervingsacties probeerden ze meer geld te vinden, maar er waren 4 Internationale Federaties die zaten  duste vissen in dezelfde (geld)vijver. 
 1981.  Als ISMGF Bestuurslid deed Pieter Joon een beroep op het Bestuur van het Nationaal Fonds voor een bijdrage in de kosten van een nieuwe huisvesting voor de atleten in Stoke Mandeville. Het Fonds heeft een grote donatie gedaan aan de Stichting Stoke Mandeville, zodat de bouw van een nieuwe accommodatie in Stoke kon worden gerealiseerd .
 1981  October 15
 
Opening van de nieuwe accommodatie in Stoke  door prinses Margriet en mr Pieter van Vollenhoven  foto: Pieter Joon

1983 International Fund Sport Disabled.    Het Bestuur van het Nationaal Fonds Sport Gehandicapten benoemde een werkgroep bestaande uit mr Pieter van Vollenhove,  mrAd Bestman en Pieter Joon in 1982 om een een concept model te ontwikkelen , voor een Internationaal Fonds  waarin een structurele financiële bijdrage werd gegeven aan dit nieuwe Internationaal Fonds voor de 4 Internationale Federaties en de sportontwikkeling . Tijdens een gezamenlijk overleg met de voorzitters van CPISRA, IBSA , ISOD en ISMGF wordt de samenwerking en oprichting een feit in Apeldoorn . Als directeur werd Marjolein Hillegers aangesteld. Het doel van het Fonds is het creëren van betere administratieve samenwerking van de 4 Internationale Federaties en het sponsoren van grote internationale evenementen en opleidings- en ontwikkelingsprojecten. Het Internationale Fonds kreeg een start kapitaal van fl 1.250.000,-- van het NSFG en de Algemene Loterij Nederland. Een “master “project was het begin om  in  5  Continenten opleidingen voor de sport (instructeurs)  van alle 4 Internationale Federaties te organiseren. Ze waren zeer succesvol.

  

Een samenwerking van de 4 Internationale Federaties wordt beklonken. Het Internationaal Fonds gaat de Internationale ontwikkeling ondersteunen  . Rechts het sport ontwikkelingsteam van het IFSD.    foto: Pieter Joon
1984  Paralympische Spelen NY. (VS). Doordat de Rolstoelspelen waren geannuleerd in Amerika, werden op initiatief van Nederland gesprekken gevoerd om tot een betere samenwerking tussen de 4 Internationale Federaties te komen. Een Internationaal Coördinatiecomité (ICC) was een voorgesteld model en kon financiële steun krijgen van het Nederlandse Internationaal Nationaal Fonds. Deze stap naar een betere samenwerking naar het nieuwe ICC-model was erg belangrijk. ICC kon zich volledig richten op het wedstrijdprogramma en de organisatie van de Paralympische Spelen. Dat was de opdracht
1984  Stoke Mandeville Paralympics.  Door het annuleren van de Spelen in Champaign (USA) bood Stoke Mandeville aan om de organisatie over te nemen en de Spelen naar Engeland te halen. Als lid van de ISMGF Board heeft Pieter Joon  het Nederlands Internationaal Fonds Sport gehandicapten gevraagd om het te kort in het budget van de Spelen te dekken. De Bestuur van het Internationale Fonds heeft vervolgens de voortzetting van de Spelen mogelijk gemaakt en de WC Games van 1984 gesponsord.
1987 Winter Paralympics 1988 Innsbruck (AUT) Tijdens een zomerbijeenkomst in Arnhem  tekenden het ICC, het Internationaal Fonds een contract met de organisatoren van  de Paralympische Winterspelen 1988 in Innsbruck.

(van l naar r) Mr Cabezas ICC President, ICC lawyer, Mrs Hillegers ICC director, Mr Pieter Joon Host and ICC TC member, Miss Jean Stone ICC TC secretary, Mr Neumann, Mr Heiseler Organising Comm of Winter Games and Mr dr Klapwijk CP-ISRA President.

1991 De Oprichting van de Stichting  SPGN  (Sport Gehandicapten Nederland) heeft een belangrijke rol gespeeld in Limburg. De heren Savelkoul en Moberts waren de belangrijke steunpilaren. De Euro-Cup in 1991 en 1995 en de WOVD Medical Clinic. In 1996 een Internationaal Seminaar over "Vrouwen" zit Volleybal. Dit zijn wat voorbeelden van hun activiteiten.

 De hele ontwikkeling in de jaren '80 van onze Sport , door middel van opleidingsprojecten, sponsoring en organisatorische ondersteuning voor ICC en later IPC zou niet gerealiseerd zijn zonder de steun van de Nederlandse Fondsen.
 
 
© Copyright 65 jaar Zitvolleybal