1986  - 1987

Nationaal   1986

Bij Jubileum stelt NIS de Maatschappelijke verantwoordelijkheid bij de Georganiseerde Sport nadrukkelijk aan de orde
NIS Symposium in de dagbladenIntegratie maatschappelijke verplichting.  Eigenlijk zouden naast de Stellingen van Joon in zijn presentatie zijn genoemde Citaten  moeten worden voorzien van uitroeptekens.
Volgens Joon kunnen de Sport Organisaties, nadat de volledige overdracht is gerealiseerd,  zich verbinden in een Federatie of binnen de NSF teneinde de nodige  expertise of begeleiding te verkrijgen voor hun nieuwe sport onderdeel. Hiervoor  ligt,  volgens Joon ,  ook een taak voor de NSF, waarbij je kunt denken aan opleidingen, sportmedische begeleiding (oa internationale classificaties) en onderzoek doen onder de duizenden sportverlaters  jaarlijks (oorzaak ......?)  U wilt toch ook liever bij uw eigen "kluppie" blijven dan bij een groep waar u zich sociaal niet thuis voelt ?
Joon: maatschappelijke verantwoordelijkheid moet inhoud hebben lees zijn verhaal hier
NBB pakt integratie  prima  op.
De eerste Bond die verzocht om het Rolstoelbasketbal binnen te halen was de NBB.  De overdracht vond plaats op het Bondsbureau van de NIS te Amersfoort.
Deze werd voorzien van de handtekening van  (foto van l naar r)
mr Adriaan Helmich (Vz NBB) , Pieter Joon (vice-VZ NIS), drs Jan Berteling NSF en FIBA,  Cor Westerneng (Vz NIS)
 Januari 1986.   Toewijzing Paralympics 1992.
Amsterdam heeft zich kandidaat gesteld voor de Olympische Spelen 1992. Dit zou betekenen dat Nederland dan ook de Paralympics 1992 zou kunnen organiseren. De NIS dient een Nederlandse stad aan te wijzen en deze stad voor te dragen aan het ICC (thans IPC).  Namens de NIS wordt Pieter Joon Voorzitter van een commissie van advies voor het selecteren van de beste kandidaat stad. De commissie bestaat uit 7 personen van: NOC, NSF, OS Amsterdam 92, WVC en de NIS. De commissie verzoekt de kandidaat steden zich uiterlijk op 14 april 86 met een volledig organisatie plan te melden, waarna  Het Hoofdbestuur op advies van de commissie op 14 juni 1986 de organisatie van de 1992 Spelen zal toewijzen aan  de kandidaat stad. De volgende steden hebben een verzoek met plan ingediende: Arnhem, Assen, Amersfoort, Den Bosch,  Eindhoven, Haarlem, Hengelo, Utrecht. Op 14 juni, tijdens de NIS bondsraad,  maakt het Hoofdbestuur bekend dat de keuze stad voor de Paralympics 1992  Hengelo  is geworden.  Helaas gingen de Olympische Spelen 1992 naar Barcelona, die eveneens had aangegeven graag de Paralympics te willen organiseren.  Een teleurstelling voor Amsterdam , maar ook voor Hengelo en de andere steden die allemaal een prachtig "bid boek" hadden gemaakt om de Paralympics binnen te halen. De gehandicaptensport leeft in Nederland. !
Pieter Joon krijgt het Bidbook van de gemeente Haarlem aangeboden, door de Haarlemse zwemster Annemiek van Duijn.
1986  5 mei  Beverwijk (Ned)30ste verjaardag van Zit Volleybal . De club " KIS" viert dit met De Nationale Kampioensronde en een groot Integratie toernooi
Groningen  wint het Nationaal Kampioenschap
Het top Team van Groningen: Gerard Kroon, Fons Anning, Henk Bolhuis,  Addie Dost,  Bert Dallinga,  Pieter Top en  Thies Faber.
Diverse demonstraties en toernooien worden er gespeeld hier Kameleon

Internationaal    1986


Het Internationale Volleybalcomité publiceert met trots haar eerste Volleybal blad. Het doel van deze publicatie was om de lidstaten en andere internationale  Federaties te informeren over de volleybalprogramma's en de uitslagen van toernooien. Onderwerpen zijn medische classificaties door ISOD classifiers, de spelregels, de Internationale Volleybal badge voor scheidsrechters. Het beleid en de organisatorische regels worden gepubliceerd,  De eerste geografische verdeling van de volleybalregio's is opgesteld.


Het  " Sitting Volleyball " boekje een uitgave in het Engels van Jouke de Haan
1986 , 17 april - 4 mei     Algerije   Opleidings project  Zit Volleybal in Afrika
Het International Fund Sports Disabled (IFSD) organiseert, in samenwerking met het ICC , de sport ontwikkelings cq opleidingsprojecten in 5 verschillende regio's in de wereld. . Hiervoor  is Jouke de Haan de docent Zitvolleybal in het traject, Aart Kruimer als arts voor de medische classificaties en  Wim Ludeke neemt het deel recreatie sport op in het project
 
In het projectteam van het ICC zijn de volgende Nederlanders aangesteld:  Marjolein Hilligers, Wim Ludeke, Aart Kruimer en Pieter Joon.
Voor het project in Algerije hebben 20 verschillende Afrikaanse landen zich ingeschreven.
1986,  19-22 juli  Pecs (Hongarije).   De Wereldkampioenschappen Zitvolleybal
Een record aantal van 13 landen hebben zich ingeschreven voor het WK in Hongarije
De eindrangschikking is: 1. IRI, 2. HUN, 3. NED,  4. YUG, 5. NOR, 6. GER, 7. FIN, 8. SWE, 9. AUT, 10 . CZE, 11. EGY, 12. USA, 13. GBR.
 
Heren 3de  op het 1986 WK Pecs Hongarije 
Achter: Peter.. .? Nick Madlener, Harry Oomen, Hetty Voeten (fysio), Jouke de Haan (coach) en Henk Dost (TM).  Voor: Theo vd Meijden, Addi Dost, Willy Vrielink, Gerard Kroon, Henk Bolhuis en Andre Venderbosch. Liggend voor Bas Geurts.
 
Tijdens Het toernooi kregen de scheidsrechters een clinic  van dr. Holvay, voorzitter van de scheidsrechterscommissie van de FIVB. Na het slagen van een test tijdens het toernooi ontvingen 6 scheidsrechters de officiële Internationale  Scheidsrechtersbadge.  De Badge is blauw met witte prints
Pieter Joon en dr A. Holvay (FIVB)
Het Internationale Volleybal Comité besloot twee nieuwe commissies op te nemen. Een classificatiecommissie om een nieuwe minimale handicap beschrijving voor het  Zitvolleybal te ontwikelen. Mr.dr. Istvan Plesa (Hongarije)  is benoemd tot medisch Officer volleybal. Een scheidsrechterscommissie om internationale scheidsrechters op te leiden en te instrueren. De heer Radu Rosenthal (Israel) wordt benoemd tot voorzitter van de scheidsrechters.

Nationaal  1987

Maart 15, 1
15 maart  1987 Haarlem.  Het Kick Joon "zitvolleybal bokaal"toernooi.
De Haarlemse Volleybal Vereniging  OVRA organiseert een integratie toernooi Zitvolleybal en geeft het toernooi de naam van " Kick Joon " . Meer dan 20 teams, waaronder Martinus, OVRA, de politie, CIOS,  volleybal- en zitvolleybal vereningingen hebben ingeschreven.  Het doel van dit toernooi is om veel Volleybal verenigingen te laten kennismaken met  en te prikkelen om met zitvolleybal te beginnen. Maar ook om Volleyballers met een stevige enkel of knie blessure te laten voelen dat ze met deze blessure kunnen blijven Volleyballen en trainen.
foto: KIS tegen OVRA dames uitkomend in de eerste divisie van de NeVoBo

Voorbereidings traject op de Spelen 1988

April 1987 heeft het TC van het IPC besprekingen met  de Organisatie van de Spelen in Seoul. Hier wordt alles stap voor stap doorgenomen. Pieter Joon is lid van het TC.  Joon is door het Hoofdbestuur aangesteld als verantwoordelijke voor de uitzending van de Nederlandse ploeg naar de Spelen in Korea.  Humphrey Peter en Jan-Willem van Wijk zijn benoemd to Chef de mission en Chef de equip van de ploeg . Zij ontmoeten elkaar in Seoul en  voeren gelijk besprekingen in Seoul met de Nederlandse ambassadeur, KLM management in Seoul,  Onze contact persoon aldaar, Ellen de Witte,  en claimen de beste accommodaties voor de nederlandse sporters. De totale begroting voor de uitzending van de ploeg naar Korea wordt vastgesteld op   fl  850.000, 00. De vaste sponsoren  NFSG, ministerie WVC, SFMO, kunnen het bedrag niet dekken. Pieter Joon doet een beroep op het KNOV. Na enkele besprekingen en een landelijke Pers bijeenkomst zegt de KNOV toe om inzameling onder de leden te houden.  Met een verbluffend resultaat. De NIS krijgt fl 300.000, 00 van de ondernemers voor de reis naar Korea. De Stichting Assen 1990 wil de NIS sponsoren , indien wij voor de Assen Games reclame willen maken in Seoul.  De NIS ontwerpt een embleem die op de sportkleding zal worden aangebracht in Seoul. Hierdoor is ,met andere sponsors ,de begroting gedekt.  Helaas  !!  KLM bericht de NIS dat zij , gehinderd door Internationale regels,  de Nederlandse gehandicapten sportploeg NIET naar kan Korea kan vliegen.  Verbijstering bij de NIS, frustratie bij de Nederlanders in Korea en onbegrip bij de sporters.  Joon benadert de KAL (Korean Airlines).  Deze maatschappij heeft geen kennis van die regels zeggen ze.  De KAL is er bijzonder trots op om ons op te halen en na de Spelen weer naar huis te brengen.
1987, April  Hardenberg  Internationaal Zitvolleybal toernooi met teams van Duitsland, Noorwegen, Finland, Zweden en Nederland
Nationaal Team naar Zwitserland
In 1987 kreeg Nederland  een uitnodiging om in Zwitserland een clinic zitvolleybal te geven aan een nationaal team in oprichting. Hansi Schmidt (dubbel amputee) had 50 km baantjes gezwommen voor de promotie van gehandicaptensport in Zwitserland en veel geld opgehaald. Samen met Henk Dost vertrokken 3 spelers (Gerard Kroon, Andre Venderbosch en John Hilgeholt) en Frits Klein voor de arbitrage naar Het Zwitserse Papendal in Klooten. 3 dagen lang werd samen getraind, geinformeerd  en gezellig nagebabbeld.  In 1989 nam Zwitserland deel aan het WK in Las Vegas!
1987 Juni 16-17    Nederland speelt 2 oefenduels tegen Duitsland. De eerste op dinsdag wordt gewonnen met 3-1

De tweede wedstrijd gaat Duitsland winnen. Het is de eerste overwinning van Duitsland tegen Nederland ,  setstanden 3-2.
1987  Stichting Promotie zitvolleybal
Er moest veel geregeld worden rond het Nederlands team. Clinic´s bij scholen of verenigingen. Bij PR dagen gehandicaptensport,  kleding voor het Nederlands team, reizen, trainingen, sponsoring etc. Het budget bij de bond is daarvoor beperkt.  In 1987 riepen John Hilgenholt en Henk  Dost  daarvoor een stichting in het leven. Op deze manier werd zitvolleybal gepromoot, werden  sponsoren gevonden,  sportstimuleringstrajecten gestart, werden clinic´s gekoppeld aan trainingen vooraf voor het Nederlands tams om zo extra trainingsuren te krijgen, worden reizen georganiseerd voor geringe kosten etc.  Toen de heren een A-status kregen van NOC*NSF  na het behalen van het zilver in Seoel wordt het geld (dat de leden individueel kregen) in de pot gestopt om zo trainingen en trainingsstages  in binnen- en buitenland te kunnen financieren. De stichting heeft tot 2004 gefunctioneerd.
1987 Letland
De connectie met Letland  en De Tubanten ontstonden in 1987 bij de eerste Euro Cup in Enschede. Het team uit Letland wilde meer en vroeg of men niet een week in Nederland kon trainen. Dat lukte in 1989 en 1990. Men kwam helemaal met de bus. In Nederland werd op diverse dagen getraind en gespeeld tegen Nederlandse zitvolleybalteams (De Tubanten, Boemerang, Breng). Henk Dost regelde de huisvesting in Enschede en Eibergen. Saillant: In Enschede logeerde men in het Dish Hotel. Een onderdeel van een internationale School. Toen men niet wist wat er op de kaart stond werd men in het Russisch geholpen. Tot grote verbazing van de ploeg. De tweede keer wilde Andris Ulmanis graag een “westerse”auto kopen en die meenemen naar Letland. Snel werd er actie ondernomen en de koop inclusief tenaamstelling op een dag geregeld. De Opel Kadet reed met een dikke steen op het gaspedaal met Andris terug naar huis. Thuis werd hij wel 20 keer aangehouden door de politie omdat men verwachtten dat het een gestolen auto uit het Westen was. De Tubanten nam  daarna 2x deel aan een toernooi in Riga.
Foto Henk eDost  en Vita  Kotane Letland,  bij de Mc.  Die bestond toen nog niet in Riga
1987 Nationaal Kampioenschap Zit volleybal
De Muggen als Kampioen West nam deel aan het Nationaal kampioenschap. Op de foto: Oma Rooijers, Guus Rooijers en Cees van Roon
De eindstand in het kampioenschap was dit jaar beïnvloed door de fusie van de clubs Groningen met Dio Bedum.
1.  de  Tubanten    2.......     3.......
September 1987  GSG Reuver organiseert een Integratie toernooi Volleybal met Volleybal teams en Zitvolleybal teams
Oktober 8-10, 1987 Enschede,  De eerste   Euro-Cup clubteams
In Enschede (NED) wordt een nieuw internationaal evenement voor Zitvolleybal georganiseerd . 
De Euro-Cup voor Clubteams. Het wordt gestimuleerd door de WOVD dat Club teams  geïntegreerd met niet-gehandicapten in de lokale of nationale competities spelen.
"Dio Bedum"  is de eerste winnaar van de Euro-Cup,  2e De Tubanten (NED),  3e Hengelo (NED).
In 1987 bestond de SVG de Tubanten 25 jaar. In dat kader werd in 1986 gestart met de organisatie van de eerste Europese kampioenschappen voor clubteams. Expertise werd gehaald bij de vereniging in Enschede en de ervaringen van de Paralympics Arnhem en WK Delden. Zo ontstond een mooie groep met veelkennis en kon het grote evenement in oktober 1987 georganiseerd worden. Grootste voorwaarde richting ECVD was dat iedereen mee kon doen ook teams waarvan spelers niet gehandicapt waren. Na akkoord was de eerste EuroCup voor clubteams een feit. In Oktober 1987 traden 12 teams aan in de Diekmanhal. Naast deze teams ook nog een groep van 13 andere buitenlandse  verenigingen.
 De connectie met Letland  en De Tubanten ontstonden in 1987 bij de eerste Euro Cup in Enschede. Het team uit Letland wilde meer en vroeg of men niet een week in Nederland kon trainen. Dat lukte in 1989 en 1990. Men kwam helemaal met de bus. In Nederland werd op diverse dagen getraind en gespeeld tegen Nederlandse zitvolleybalteams (De Tubanten, Boemerang, Breng). Henk Dost regelde de huisvesting in Enschede en Eibergen. Saillant: In Enschede logeerde men in het Dish Hotel. Een onderdeel van een internationale School. Toen men niet wist wat er op de kaart stond werd men in het Russisch geholpen. Tot grote verbazing van de ploeg. De tweede keer wilde Andris Ulmanis graag een “westerse”auto kopen en die meenemen naar Letland. Snel werd er actie ondernomen en de koop inclusief tenaamstelling op een dag geregeld. De Opel Kadet reed met een dikke steen op het gaspedaal met Andris terug naar huis. Thuis werd hij wel 20 keer aangehouden door de politie omdat men verwachtten dat het een gestolen auto uit het Westen was. De Tubanten nam  daarna 2x deel aan een toernooi in Riga.
 SPOC , De Organisator van de Paralympics 1988 Seoul  heeft 2 vertegenwoordigers gestuurd naar de Europa-Cup in Enschede om het  Zitvolleybal te bestuderen.
Pieter Joon in gesprek met  de 2 vertegenwoordigers van SPOC Korea van de Paralympics 1988.

November 1987 Arnhem   
Het International Coordinating Committee (voorloper van IPC)  en het International Fund Sport Disabled vergaderde voor contract van de 1988 Winter Paralympics Oostenrijk
Het  IFSD ondersteunt financieel de Organisatie van de Winter Paralympische Spelen in Innsbruck . Er wordt een contract getekend tussen ICC/IFSD en de Organisator. 
Pieter Joon, TC-lid van het  ICC,  was gastheer van de bijeenkomst in Arnhem NED),rechts staat dr Arie Klapwijk, Voorzitter van CP-ISRA
vlnr: Cabezas ISOD, notaris Klapwijk, Marjolein Hilligers  dir IFSD, Pieter Joon,Jean Stone ISMGF,  2 personen uit Innsbruck, en dr Klapwijk.

Internationaal  1987

April 12-25 , 1987.  Kuala Lumpur. Workshop van Sitting Volleyball IFSD
De 2de workshop van het IFSD Er zijn inschrijvingenn ontvangen van 24 deelnemers uit Maleisie en van 52 deelnemers van 18 verschillende Aziatische landen. Jouke de Haan doet het Zit Volleybal opleidings programma. Eén van de deelnemers uit Indonesie heeft na terugkeer onmiddelijk een workshop in Indonesie gedaan.

25-28 Juni, 1987  Sarajevo  Yugoslavia.
De “Open” European Championship in Sitting volleyball" worden georganiseerd in Sarajevo. 13 landen teams hebben ingeschreven, met het volgende eindresultaat:                    1. Nederland, 2 Joegoslavie, 3. Noorwegen, 4. Hongarije.  5. Iran,  6. Duitsland,  7.  Zweden,  8. Finland,  9. Oostenrijk,  10. Egypte,  11. Zwitserland,  12.  Amerika en 13 Engeland.
Achter: Addi Dost, Hostess, Richard Gesell, Jouke de Haan (coach), Hetty Voeten (Fysio), Willem van Laar, Henk Dost (ass. Coach).
Midden: Henk Bolhuis,  Arnie Mensink (TM), Harry Oomen, Theo vd Meijden, Pieter Top, Andre Venderbosch en Herman Ravier.
Liggend voor: Gerard Kroon en Willy Vrielink.

 In a spectaculaire finale verslaat Nederland Joegoslavie met 3-2. ( 6-15, 11-15, 15-11, 15-1, 15-13 ). de wedstrijd duurt 63 minuten. De scheidsrechters zijn Guyla Radi (Hongarije) en Jens Rönneberg (Noorwegen).  Iran de laatste jaren het sterkste team haalde dit keer de finale niet. Het was spannend. Het publiek juichte de spelers van Joegoslavie hard toe. Toen die ploeg minder ging spelen en het publiek stiller werd, maakte speler Addie Dost een gebaar met de hand naar het publiek alsof het in een spiraal naar beneneden ging. Dat was het sein om weer volop achter de ploeg te gaan staan. Het werd nog een moeilijke finale die Nederland uiteindelijk won en de teammanager kreeg waarom hij gevraagd had. Een nat pak in de fontein vijver van de stad.


Juni 1987 Sarajevo.  Spelregel wijziging.
Tijdens de vergadering  van het Internationale  VBC met de landen werden een aantal belangrijke besluiten genomen.
De belangrijkste was het toevoegen van Spelregel 5.10.2   "Het Blok.  Het is de voorspeler toegestaan, de bal vanuit het aanvalsvak direct terug te spelen uit de service van de tegenstander. ".

Follow Us

© Copyright 65 jaar Zitvolleybal