1956  - 1959

Nationaal  1956

1956  Een nieuwe Sport is  geboren in  Haarlem .

Na verschillende demonstraties en evenementen oordeelden de Nederlandse spelers dat het Duitse "Sitz/Faust  balspel" te statisch is en de voorkeur wordt gegeven aan meer volleybal regels en technieken in het spel. Twee Nederlandse leiders in de sport voor gehandicapten begonnen met het ontwerpen van een nieuwe    “Bal”   Sport. 
Anton Albers is helaas in 2015 overleden , waarmee ook veel geschiedenis van het eerste uur is verdwenen . De heren Tammo van der Scheer en Anton Albers , beiden lid van het Sportcomité voor oorlogsslachtoffers Nederland (BNMO), introduceerden een nieuw spel in Nederland en noemden het "Zitvolleybal". ( zie de nieuwe regels ) De spelregels van Volleybal (FIVB) , van 1952, zijn aangepast voor een zittende positie op een kleiner veld. Deze sport en wedstrijden moeten niet open zijn voor alleen oorlogsveteranen, maar ook voor gehandicapte burgers met allerlei andere handicaps, zo oordeelde de BNMO. De afmeting van het veld is een de rechthoek van 10 x 6 m en de hoogte van het net werd vastgesteld op 1,10 m. Het zitvlak van de speler moet op de grond blijven bij het spelen van de bal. Het was om medische redenen niet toegestaan om te smashen met de vuist. Er is een promotie programma opgezet en de eerste 5 clubs voor het spelen van " Zit Volleybal " in competitie werden ingedeeld  te weten; Haarlem,  Noord-Brabant, Groningen, Den Haag en Leiden.
 
Albers en van der Scheer waren lid van het BNMO sportcomité. Dit Comité stimuleerde veel sport activiteiten , waaronder Tafeltennis, badminton, boogschieten, rolstoelbasketbal, zitbal enz.. Dus eerst werden alle BNMO leden aangespoord om lokaal een eigen vereniging op te richten. Zit/faust bal werd in revalidatiecentrum Aardenburg [in Doorn] gespeeld en daar door Albers geïnjecteerd met volleybalonderdelen. Dit werd als spel voor de nieuw op te richten verenigingen gekozen en daarna  zijn de spelregels zoveel als mogelijk gelijk gemaakt aan de spelregels van de Nevobo. Deze Spelregels hebben zij via de BNMO aan alle leden kunnen aanbieden. Na enkele oefen potjes tegen een aantal clubs hebben we het Zit Volleybal publiekelijk kenbaar gemaakt op 5 mei 1956 , tijdens een grote Sport Manifestatie van de BNMO in het Olympisch Stadion te Amsterdam. Hierna werd er in Nederland geen Zit bal meer gespeeld, maar de verenigingen sloten zich aan bij de BNMO in een Zit Volleybal competitie.
De ontwerpers van het Zit Volleybal richten in  februari1956 de club "Kennemer Invaliden Sportclub" (KIS)  te Haarlem op en worden  spelend  lid.
Eind 1955 werd Van der Scheer in Haarlem benaderd door Anton Albers en nog 2 leden van de BNMO ( Bond van Nederlandse Militaire Oorlog en Dienstslachtoffers).  Zij wilden een vereniging oprichten in Haarlem en vroegen hem of hij de leden wilde gaan trainen. Er werden in die tijd allerlei sporten gestimuleerd door de BNMO, waaronder ook dat Faust bal. Veel BNMOleden in Kennemerland zochten een vereniging om wekelijks te sporten. Het resultaat was dat we op 1 februari 1956 de verenging  KIS , Kennemer Invaliden Sportclub,  te Haarlem hebben opgericht. Er werd getraind op donderdagavond in Haarlem in  de van der Leijschool en de competitiewedstrijden werden  in de gymzaal van de Koude Horn  kazerne  in Haarlem gespeeld.

1956, 5 Mei, Amsterdam. Tijdens de Nationale Bevrijdingsdag organiseerde de BNMO een Nationaal Sport Festijn in het Olympisch Stadion te Amsterdam. Naast enkele andere sporten werd voor het eerst Zit Volleybal gedemonstreerd.
De ploeg van Amsterdam speelt tegen de ploeg van KIS Haarlem, waarbij  ca   25.000 toeschouwers  getuige waren van een nieuwe Nederlandse sport en tevens een Wereld record 25.000 toeschouwers bij een wedstrijd Zitvolleybal. De scheidsrechter is Tammo van der Scheer.

een goede warming -up hoorde er bij natuurlijk


1956, 22 September , Aardenburg.   Aan de Nationale eindronde Zitvolleybal nemen 5 Teams deel. Aan het eind van de dag is het Team KIS uit Haarlem als eerste geeïndigd,
1. KIS, 2.  Noord-Brabant, 3.  Groningen, 4.  Den Haag en 5.  Leiden.
1956  "KIS Haarlem" De  eerste  Nederlands Zitvolleybal  Kampioen   met (r) zittend Albers en Van der Scheer

Nationaal 1957

1957 September   . De landelijke competitie is opgezet in 2 afdelingen van 6 teams. De 2 beste teams van elke afdeling gaan naar de eindronde  voor het kampioenschap.
 Haarlem tegen Leiden .  Eén van de eerste wedstrijden in de nieuwe competitie.
1957 Aardenburg de eindronde Nationaal Kampioenschap  De indeling van de  2 afdelingen is als volgt:  Afdeling A  :    Groningen 1,  Groningen 2,  Haarlem, Leiden 2  , Den Haag 1,  Amsterdam.  Afdeling B : Bergen op Zoom, Eindhoven 1, Eindhoven 2, Den Haag 2, Leiden 1, Tilburg   . De winnaars van de Afdelingen A en B speelden om de Kampioens beker Dat werden Groningen  (van A)  en Bergen op Zoom (van B) .  Groot gejuich ontstond toen Groningen  op overtuigende wijze wist te winnen van de Brabanders
1957  Kampioen Groningen, met in hun midden Dick van Rijn.

Nationaal  1958

10 mei 1958 Aardenburg . Nationale eindronde Voor Kampioenschap wordt gespeeld tussen de nummers 1 en 2 van de beide Landelijke Afdelingen A en B. Dit waren in A: KIS en Groningen en in B: de Krabben en Leiden. Er werden weer kruis wedstrijden gespeeld.  KIS tegen Leiden 2-1 en Groningen tegen de Krabben werd ook 1-2 . De laatste  en kampioenswedstrijd  de Krabben tegen KIS werd uiteindelijk gewonnen door KIS Haarlem.
Helaas verongelukte één van de auto's van KIS op  de terug reis naar Haarlem. Daarbij kwam de chauffeur om het leven en belandden de aanvoerder Guus Rooyers en speler JohnKoch in het ziekenhuis.
Leeuwarden. De gehandicapten sportvereniging "Door Ontspanning Valide" (D.O.V.) werd in 1958, op initiatief van de Bond voor Nederlandse Militaire Oorlogsslachtoffers (B.N.M.O.), opgericht. D.O.V. heeft momenteel ca. 300 leden. D.O.V. heeft twaalf sportafdelingen. Onze vereniging heeft een eigen clubhuis, met daar tegenaan gebouwd een sportzaal. De accommodatie is gevestigd aan het Kalverdijkje 77-b (achter het zwembad Kalverdijkje), te Leeuwarden. Er worden regelmatig bingo- en muziekavonden verzorgd. Ook hebben we een eigen clubblad "De Schakel". Het clubblad verschijnt 4 keer per jaar en bevat nieuws van alle sportafdelingen.

Internationaal   1958

1958 Wesel (Duitsland). De  Vereniging  KIS kreeg een uitnodiging  om te komen  spelen in een toernooi in Wesel. Dit is de eerste sportbijeenkomst tussen clubs na de TWEEDE Wereldoorlog. De Sitz bal regels in Duitsland waren leidend. Het was een spannende stap voor de KIS spelers om de uitnodiging te accepteren. Het toernooi was zeer succesvol en de spelers gingen met enthousiaste en warme gevoelens naar huis met wat de Duitse club hen heeft geboden.

 

Nationaal  1959

23 mei 1959   Nationale Kompetitie  Door de toename van clubs ( 23 teams) waren er 3 landelijke afdelingen gecreëerd  De eerste 2 van de landelijke afdelingen zijn geplaatst voor de eindronde. Dit waren de teams van Eindhoven, Leiden, Utrecht, KIS,  de Krabben en Groningen. Dit gaf aanledining tot de volgende wedstrijden : Eindhoven-Leiden 2-0, Utrecht-KIS 0-2,  Leiden Groningen 1-2,  Groningen-Eindhoven 0-2, Urecht - Krabben 0-2, KIS- Krabben 1-2 .   De Nationale finale om het Kampioenschap tussen de Krabben en Eindhoven wordt gewonnen door EGS uit Eindhoven.   De nieuwe Kampioen 1959

1959  Beverwijk (NED) . De KIS Zitvolleybal club heeft de Duitse Sitzbal club uit Wesel(Duitsland) uitgenodigd voor een retour toernooi. De spelregels zijn dit keer Zit Volleybal. Het is wederom een zeer geslaagde ontmoeting met de Duitse gasten.

 

© Copyright 65 jaar Zitvolleybal